دانلود پاورپوینت برنامه استراتژيك دانشكده بهداشت - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه استراتژيك دانشكده بهداشت - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه استراتژيك دانشكده بهداشت - 23 اسلاید

 

 

 

 

§در پايان 95درصد از برنامه هاي راهبردي دانشكده بهداشت محقق شده است.