دانلود پاورپوینت مهارت و اصول خواندن - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهارت و اصول خواندن - 44 اسلاید

دانلود پاورپوینت مهارت و اصول خواندن - 44 اسلاید

 

 

 

 

• هدف نهایی از خواندن ، درک و فهم مطالب خوانده شده می باشد (استنلویچ a 1991 )، ولی پایه و اساس برای درک خواندن، کفایت و کارآمدی درخواندن کلمه می باشد. برای درک کافی یک متن ابتدا  باید کلمات متن بطور مجزا و به سرعت :