دانلود پاورپوینت مخلوط - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت مخلوط - 15 اسلاید

دانلود پاورپوینت مخلوط - 15 اسلاید

 

 

 

 

§وقتي دو يا چند ماده مختلف با يكديگر به ترتيبي بياميزند كه ما بتوانيم آنها را از هم جدا كنيم و هر ماده اي خاصيت خود را حفظ كند، مخلوط تشكيل شده است.