دانلود پاورپوینت مباني مديريت تعارض - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباني مديريت تعارض - 27 اسلاید

دانلود پاورپوینت مباني مديريت تعارض - 27 اسلاید

 

 

 

 

 

—فرايند احساس و ادراك هر گونه ناسازگاري در درون و يا بين افراد، گروه ها، يا سازمانها است كه منتهي به رفتار پنهان و يا آشكاراي متعارض در دو طرف گردد.