دانلود پاورپوینت نظریه مفهوم سازی بنیادی - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه مفهوم سازی بنیادی - 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت نظریه مفهوم سازی بنیادی - 23 اسلاید

 

 

 

 

 

 پارادایم ساخت گرایی:

 

    بیانگر نوعی پارادایم است که پیش فرض آن حرکت از واقع گرایی هستی شناسانه

    به نسبی گرایی هستی شناسانه است.

 

    در این پارادایم دانش مرکب از سازه هایی است که درباره آنها نوعی اجماع نسبی

    میان کسانی که صلاحیت تفسیر اساسی سازه را دارند وجود دارد.

مطالب فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: